top of page

Coaching ute

IMG_0957.jpg

Bli med ut!

IMG_0948.jpg
IMG_0950.jpg

​I NLP coaching sier vi "move your body move your mind". Den beste coachingen skjer ute. Når vi beveger kroppen og befinner oss i vakre omgivelser får tankene og sinnet vårt mer ro, og det er lettere å søke innover. Pusten går friere, sansene våre blir aktivert, og vi er i ett med naturen. Det er enklere å bruke geografien rundt oss og være frie når vi er ute. Jeg coacher derfor for det meste ute, bli med og opplev selv hvor godt det er å bokstavelig talt få luftet tankene våre.

Jeg møter deg både inne og ute og via telefon, ofte i en kombinasjon.

bottom of page