top of page

Hva er NLP?

sunrise-3712483_1920.jpg

NLP er forkortelsen for nevro lingvistisk programmering (psykologi)

NLP handler om hvordan vi tar inn verden rundt oss gjennom våre 5 sanser, og består av en rekke effektive endringsteknikker, som vi med hell benytter i Coaching.   

Enkelt sagt, handler NLP om hvordan vi bruker oss selv, vår subjektive opplevelse av virkeligheten og hvordan vi gjør mening av tilværelsen vår.
 

Mer spesifikt:


Nevro - Sammenhengen mellom våre nervebaner og hvordan vi lagrer informasjonen vi får gjennom sansene

Lingvistisk - Hvordan vi uttrykker våre tanker gjennom språket og kroppsspråket, og at det er sammenheng mellom sanseapparatet og språket

Programmering - Hvordan vi programmerer oss selv til ulike tilstander. Gjennom NLP kan vi omprogrammere oss til mer hensiktsmessige mønstre, tilstander og handlinger.

NLP er en moderne psykologi som ble utviklet i 70 årene i USA av Richard Bandler og John Gründer, og bygger på bla kognitiv psykologi. Kjernen i NLP kommer fra modellering av mennesker som har utpreget seg innen sine områder. Teknikkene i NLP er velprøvde og i stadig utvikling.

NLP bygger på at vi selv er ansvarlige for våre liv, og gir oss verktøy for å skape endring og bedre kommunikasjonen vår både med oss selv og andre.
Vi mennesker har iboende egenskaper til å endre oss, vokse og utvikle oss, og NLP gir oss mange teknikker vi aktivt benytter i coaching for å skape endring.

Noen NLP-forutsetninger:
 Vi kommuniserer til enhver tid
Vi mennesker har alle ressursene vi trenger for å nå våre mål
Vi er alle unike og opplever verden ulikt

NLP gir deg konkrete teknikker og verktøy som du kan ta med i håndbagasjen din, verktøy som vil støtte deg på din livsreise.

I dag er første dagen i resten av ditt liv, NLP og coaching vil støtte deg til å lede deg selv, slik at du lever bevisst og når målene dine.
 

bottom of page