top of page

Helsecoaching

sunset-174276_1920.jpg

Hvordan påvirker helsen din alle områdene i livet ditt?

Hva vil det egentlig si å ha god helse?

Hva gjør stress med helsen din?

Hva vil det si å leve i balanse?

Ofte når vi tenker på helse, tenker vi på det fysiske, hvordan kroppen vår har det. Har du noen gang tenkt over hvordan følelser og kropp henger sammen?

I en travel hverdag haster vi ofte rundt og først når vi opplever at kroppen sier fra, at den gjør vondt lytter vi, - kanskje. Noen ganger kan det gå så langt at kroppen ikke vil lenger, og at vi må ta en lengre pause, at det er noe vi skal lære og vokse gjennom. Da merker vi at helsen vår er grunnleggende, at vi ikke kan gjøre det vi vil lenger, når kroppen ikke vil spille på lag.

God helse er viktig for oss alle er det ikke? Helsen din er grunnlaget for dine prestasjoner, relasjoner og livskvalitet.


Helsecoaching erkjenner at kropp og sinn danner et system. At følelsene våre, ubalansene vi lever i, i form av stress, press, vanskelige relasjoner, angst og usikkerhet, kan gi utslag i kroppen.

Helsecoaching er en helhetlig helsefremmende prosess for din livskvalitet, slik at du kan oppleve mer glede, balanse og harmoni i livet ditt. Når du tar styringen og blir bevisst hva du selv kan gjøre for å øke din egen omsorg, vil du lettere nå målene du setter deg.

Helsecoaching er en komplementær yrkes-utdannelse som erkjenner sammenhengen mellom pust, tanker, følelser, overbevisninger, tilstand og adferd. Metoden bygger på NLP, kognitiv psykologi, positiv psykologi samt andre coachingretninger, og er løsnings-orientert. 

Helsecoaching er et fantastisk tillegg til andre helse-tjenester, og gir deg en helhetlig tilnærming der du selv står i sentrum og tar styringen.

«God helse er ikke bare fravær av sykdom, derimot en tilstand av fullstendig psykisk, fysisk og sosialt velvære» - World Health Organization 

Helsecoaching er ikke det samme som rådgivning, veiledning eller terapi, og erstatter ikke medisinsk behandling.


Helsecoaching fokuserer på dine ressurser, emosjoner og løsninger, og tar utgangspunkt i at du selv er ekspert i ditt eget liv. Målet er at du skal oppleve «empowerment», en mobilisering av dine egne, iboende krefter.

Uansett hvor i livet du befinner deg, møter jeg deg der du er, og sammen utforsker vi og finner fremadrettede tiltak slik at du kan leve det livet som er optimalt, akkurat for deg. 
 

bottom of page