top of page

Hva er Coaching?

flower-4253120_1920.jpg
 • En god Coach er en profesjonell samtalepartner.

 • En god Coach møter deg med anerkjennelse, respekt og en høy etisk bevissthet.

 • Coaching er en endringsprosess som møter dine behov. 

Hvorfor investere tid sammen med en Coach?

Dagens samfunn er krevende for mange.

I coaching er det DU som setter agendaen, og sammen jobber vi mot dine mål. 

Coaching består av samtaler og teknikker som åpner opp for bevisstgjøring og endring.

 

Forestill deg en person som har fullt fokus på deg, som har faglig lyttekompetanse og virkelig lytter. Som er helt upartisk. Som ikke gir råd, derimot stiller kvalitets-spørsmål, slik at du selv finner svarene. Sammen fokuserer vi på fremadrettede handlinger som vil støtte og utvikle deg til å stå trygt i deg selv, oppleve mestring, og ta kommando i ditt eget liv på en helhetlig måte.

unnamed.jpg

Coaching kan hjelpe deg til å blant annet:

 

 • Oppnå klarhet om hva som er viktig for deg

 • Få oversikt i tidsklemma

 • Redusere stress

 • Stille inn fokus der du trenger det

 • Øke din tilstedeværelse 

 • Få på plass støttende overbevisninger 

 • Tørre å bevege deg utenfor komfortsonen 

 • Finne ut hva som holder deg tilbake

 

 • Bli bevisst på hvordan tanker, følelser, tilstand og atferd påvirker hverandre.

 

 • Komme ut av fastlåste mønstre

 

 • Se utfordringene dine fra et annet perspektiv

 

 • Sette deg smarte, helhetlige mål og nå dem

 

 • Bevisstgjøre deg dine muligheter og ressurser

 • Utvikle nye tanker og atferd
   

 • Overvinne begrensninger
   

 • Mestre indre motstand
   

 • Styrke din identitet

bottom of page